Mơ thấy đàn trâu, Chiêm bao thấy đàn trâu đánh con gì

Mơ thấy đàn trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn trâu 31, 51

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nước lụt 67, 68
bộ mặt đẹp 22, 98, 39
đi xa ngoại tình 23, 59
giải thoát 84, 85
con chuột nhà 17, 49
chó đẻ 09, 90, 91, 96, 16
thấy người bé nhỏ 45, 61
con kiến 29
giao xe cho con 69
vợ tự tử 08, 18, 56