Mơ thấy đàn trâu, Chiêm bao thấy đàn trâu đánh con gì

Mơ thấy đàn trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn trâu 31, 51

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nước chảy 35, 45, 65
sóng thần 85
kiến lửa 29
yêu đương 24, 86, 87
chó đuổi chạy xuống ao 68
ngựa bay 77
gieo trồng 57, 46
bát nhang 02, 52, 24
chuối 15, 05, 95
xây dựng bàn thờ 27, 72