Mơ thấy đàn trâu, Chiêm bao thấy đàn trâu đánh con gì

Mơ thấy đàn trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn trâu 31, 51

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ông sãi bà sãi 16, 56, 36
bà vãi 36, 76
đánh nhau, đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67
cứu thương 05, 06, 56
dông bão 08
con hạc 17, 57
Rắn 56,76
gà trống 55, 57
công an 14, 34, 54
cái mả 30, 70, 40, 90