Mơ thấy đàn trâu, Chiêm bao thấy đàn trâu đánh con gì

Mơ thấy đàn trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn trâu 31, 51

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nói tục 41, 91, 46
bánh ngọt 52, 02
dao 36, 76
đèn thần 07, 57, 75
ngoại tình 69, 34
hổ 78
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
mơ hai chữ số 64, 14
cây không hoa 75, 85
Nhà mới 03,68