Mơ thấy đàn kiến, Chiêm bao thấy đàn kiến đánh con gì

Mơ thấy đàn kiến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn kiến 29

Giải mã giấc mơ thấy đàn kiến

- Chiêm bao thấy đàn kiến là điềm được tiền của.

- Thấy đàn kiến bu đầy chân là có người tìm mình cộng tác.

- Thấy đàn kiến bò đầy nhà là vượng tài.

- Thấy đàn kiến cắn mình là có kẻ toan phá hoại công việc của mình.

Mơ thấy đàn kiến, bạn nên đánh đề con 29.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh ghen 49, 87
bó mặc 01, 10, 11, 16
tiền xu 01, 01
được thưởng 82, 62
bị tấn công 02, 05
cúng tổ tiên 40, 46
nhà sư 16, 61, 36
con chó nhật 76
bảo lãnh đỡ đầu 86
hôn nhau 00, 84, 74, 48