Mơ thấy đàn kiến, Chiêm bao thấy đàn kiến đánh con gì

Mơ thấy đàn kiến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn kiến 29

Giải mã giấc mơ thấy đàn kiến

- Chiêm bao thấy đàn kiến là điềm được tiền của.

- Thấy đàn kiến bu đầy chân là có người tìm mình cộng tác.

- Thấy đàn kiến bò đầy nhà là vượng tài.

- Thấy đàn kiến cắn mình là có kẻ toan phá hoại công việc của mình.

Mơ thấy đàn kiến, bạn nên đánh đề con 29.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn màu đen 32, 72
đống lửa cháy 08, 18
đi xích lô 92
vết máu 05, 32, 64
chó 11, 61, 16 30
cây sai quả 49, 73, 36
người chết 26,76,75
múc nước giếng 06, 37, 63
bắt rận cho chó 93, 83
áo của chồng 07, 70