Mơ thấy đàn kiến, Chiêm bao thấy đàn kiến đánh con gì

Mơ thấy đàn kiến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn kiến 29

Giải mã giấc mơ thấy đàn kiến

- Chiêm bao thấy đàn kiến là điềm được tiền của.

- Thấy đàn kiến bu đầy chân là có người tìm mình cộng tác.

- Thấy đàn kiến bò đầy nhà là vượng tài.

- Thấy đàn kiến cắn mình là có kẻ toan phá hoại công việc của mình.

Mơ thấy đàn kiến, bạn nên đánh đề con 29.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bật lửa 07, 70, 75
đi thuyền 04, 14
ma hiện hình 02, 37
thấy người còn trẻ 64, 78
mũi khoan 34, 54, 74
thôn quê 75, 57
pháo hoa 34
cá to nhỏ 09
cháy đồ điện 77, 78, 79
tù tội 92, 29