Mơ thấy đàn kiến, Chiêm bao thấy đàn kiến đánh con gì

Mơ thấy đàn kiến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn kiến 29

Giải mã giấc mơ thấy đàn kiến

- Chiêm bao thấy đàn kiến là điềm được tiền của.

- Thấy đàn kiến bu đầy chân là có người tìm mình cộng tác.

- Thấy đàn kiến bò đầy nhà là vượng tài.

- Thấy đàn kiến cắn mình là có kẻ toan phá hoại công việc của mình.

Mơ thấy đàn kiến, bạn nên đánh đề con 29.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám vào chân 29
bếp lửa 20, 25, 54
rổ trứng 70, 30
chó cắn 29, 92, 93
bị thương 03, 90, 63
lái xe 08, 63, 64
xem đá bóng 72, 96
quạt thái 92, 86
nhiều người đòi nợ mình 56
cúng chay 37, 77