Mơ thấy đàn kiến, Chiêm bao thấy đàn kiến đánh con gì

Mơ thấy đàn kiến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn kiến 29

Giải mã giấc mơ thấy đàn kiến

- Chiêm bao thấy đàn kiến là điềm được tiền của.

- Thấy đàn kiến bu đầy chân là có người tìm mình cộng tác.

- Thấy đàn kiến bò đầy nhà là vượng tài.

- Thấy đàn kiến cắn mình là có kẻ toan phá hoại công việc của mình.

Mơ thấy đàn kiến, bạn nên đánh đề con 29.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35
tiền hai nghìn 53, 96
cái miệng 78
gặp người nhà 70, 75, 78
trẻ con cãi nhau 89, 98
thổ địa 38, 78
con lươn 56, 98
sư tử 05, 45, 25
con gái mình chết 35
ăn dưa hấu 68, 84