Mơ thấy đái dầm, Chiêm bao thấy đái dầm đánh con gì

Mơ thấy đái dầm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đái dầm 20, 60, 70

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xe cần cẩu 56, 65, 51
mèo đẻ 01, 23, 62
bắt cá ở suối 45, 54
cái cầy 26, 75, 56
thấy người bị treo cổ 95, 97
mơ vợ chết nhưng vợ chưa chết 74, 31, 84, 14, 16
con trăn 03, 63
người dập lửa 34, 47, 69
zombie 85, 86
giò 78, 84, 89