Mơ thấy đái dầm, Chiêm bao thấy đái dầm đánh con gì

Mơ thấy đái dầm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đái dầm 20, 60, 70

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cứu thương 05, 06, 56
nhìn thấy máu người chảy 09, 54
chó đuổi chạy xuống ao 68
rắn rết 00, 02, 28, 40, 82
mình mặc váy cưới 02, 26, 31, 62
bị ghép tội 46, 73, 21
ném vào ma 65, 66
chấy đầy đầu 57, 59
leo trèo bờ suối 89
nghe ô tô chạy 22, 77