Mơ thấy cứu thương, Chiêm bao thấy cứu thương đánh con gì

Mơ thấy cứu thương

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cứu thương 05, 06, 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái dấu 25, 75
đánh cướp 08, 84
bảo lãnh đỡ đầu 86
nhiều người 46, 87
nhà trong rừng 02, 18, 51
đôi vẹt 83, 87
thổ địa 38, 78
uống bia 08, 16
bắt rắn 32, 33
mũ cứng 56, 65