Mơ thấy cuốc xẻng, Chiêm bao thấy cuốc xẻng đánh con gì

Mơ thấy cuốc xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cuốc xẻng 65, 54

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nạo thai 53, 63, 42
được tiền 48, 68
hai bàn thờ 46, 96, 91
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
người khóc 85, 87
quả ổi 26, 60
đi vệ sinh 86, 98
cái xích 79, 82
quả rụng 89, 39
nước lũ lụt 67, 68