Mơ thấy cổng trào, Chiêm bao thấy cổng trào đánh con gì

Mơ thấy cổng trào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng trào 40, 80, 20

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chó đến nhà 93, 98
đôi bít tất 96, 39, 89
cá sấu 89, 58
con ếch con 28, 43
bố bế con trai 52, 57
phân người 31, 36, 63
đỉa bám vào chân 29
mầu vàng 10
gặp đàn bà 28, 87
ong đuổi 16, 56, 96