Mơ thấy cổng trào, Chiêm bao thấy cổng trào đánh con gì

Mơ thấy cổng trào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng trào 40, 80, 20

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cac-con số 39, 93
cái chén 93
đèn ông sao 44, 55
khăn nhung 78
xem đánh nhau 89
lợn đen nhỏ 38
sập nhà 30, 86
dùng lửa đốt súc vât 48
ma đuổi 33, 34, 35
ném 05, 65, 85