Mơ thấy cổng trào, Chiêm bao thấy cổng trào đánh con gì

Mơ thấy cổng trào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng trào 40, 80, 20

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ma hiện hình 02, 37
hành kinh 67, 68
bướm 23
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
mất đồ 01, 03, 43
phải lội xuống ao 7
dắt xe xuống dốc 47
quái vật 30, 39, 17
quạt thái 92, 86