Mơ thấy cổng trào, Chiêm bao thấy cổng trào đánh con gì

Mơ thấy cổng trào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng trào 40, 80, 20

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trắng hồng 24, 84
con trai đầu lòng 79
phu hồ 03, 08, 83
bà vãi 36, 76
cái thuổng 94, 96
bị thương 03, 90, 63
rụng răng không chảy máu 03, 31, 32, 52, 62
mèo nhà 81, 18
bóng đen 58
nhà trọ 92. 19