Mơ thấy cổng trào, Chiêm bao thấy cổng trào đánh con gì

Mơ thấy cổng trào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng trào 40, 80, 20

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người dập lửa 34, 47, 69
có người yêu mình 46, 47, 87
tử hình sống lại 48, 51, 71
đỉa bám vào chân 29
cột điện 11
cho tiền người khác 63, 72
hai người khiêng quan tài 69
nếm đồ ngọt 34, 39
bát nhang 02, 52, 24
ăn thịt mèo 19, 91