Mơ thấy cổng chào, Chiêm bao thấy cổng chào đánh con gì

Mơ thấy cổng chào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng chào 20, 40, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị cướp 84, 84
con cóc 04
vợ vá quần áo 07, 70
cưỡng ép 03, 38, 83
cánh chim 01, 65
đẻ ra mèo 01, 23, 62
mất của 35, 44, 66
câu được cá 83, 33
đầu trâu 51, 71, 91
Người thân chết 84,48