Mơ thấy con vịt, Chiêm bao thấy con vịt đánh con gì

Mơ thấy con vịt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con vịt 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mất cắp 86, 84, 39
bộ mặt buồn 51, 56
cái nhìn nham hiểm 61, 49
Vàng 66, 86
gặp bạn gái chị gái 78, 89, 90
người tây 13, 43, 93, 98
Tiền 92,38
Cá chết 73,46
thẩm phán quan tòa 24, 89
vòng hoa 14, 41