Mơ thấy con vịt, Chiêm bao thấy con vịt đánh con gì

Mơ thấy con vịt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con vịt 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ong vàng 16, 56, 96
con hổ 17 - 71
gà chết 28, 36
dọn nhà vệ sinh 26, 62
người khóc 85, 87
Tiền 92,38
thỏi vàng 82, 37
phân người 31, 36, 63
đá lửa 06, 02, 52
cờ bạc 28, 51, 01