Mơ thấy con vịt, Chiêm bao thấy con vịt đánh con gì

Mơ thấy con vịt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con vịt 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mũi khoan 34, 54, 74
tin xấu đột ngột 01, 13
hàng đổ 37
bị mẹ chửi rủa 83, 97
sợ ma 75, 23, 96
màu tím 03
con rái cá 48, 79
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52
con gà 33, 45, 57
mèo con 02,50