Mơ thấy con vịt, Chiêm bao thấy con vịt đánh con gì

Mơ thấy con vịt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con vịt 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tủ lạnh 24
vợ sinh con trai 68
mình đi ăn trộm 01, 90, 05, 45, 85
ăn mày 01
nghe ô tô chạy 22, 77
thoát trấn lột 00, 08
vệ sĩ 10, 20, 80, 81
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
thấy người bị ám sát 22, 37
quan tài chưa chôn 04