Mơ thấy con vịt, Chiêm bao thấy con vịt đánh con gì

Mơ thấy con vịt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con vịt 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chuyển nhà xí 9
nam nữ yêu nhau 12, 21
ăn chuối 34, 64
giải thoát 84, 85
bàn ăn dọn sạch 42, 46
thằng ngốc 29, 90
người nhà ma nhập 87, 97, 67
con dòi 57
Nhiều người chết 90,20
chèo nóc nhà 48, 98