Mơ thấy con vịt, Chiêm bao thấy con vịt đánh con gì

Mơ thấy con vịt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con vịt 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mình bị bắt 84
cái chổi 85, 93
rụng cả hàm răng 03
ăn thịt mèo 19, 91
cá quả 45, 46
sợ ma 75, 23, 96
kim chỉ 11, 15, 94
người cười 14, 21
áo bay 40, 45
khâm phục 37, 73