Mơ thấy con vịt, Chiêm bao thấy con vịt đánh con gì

Mơ thấy con vịt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con vịt 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trồng cây 84, 97
tiền năm ngàn 87
con ngựa 12, 52, 72
quạt trần 82
chó cắn 29, 92, 93
xe hơi 82, 92
nạo thai 53, 63, 42
chó đen 94, 68
con rái cá 48, 79
bà chửa 09, 29, 39