Mơ thấy con trai đầu lòng, Chiêm bao thấy con trai đầu lòng đánh con gì

Mơ thấy con trai đầu lòng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con trai đầu lòng 79

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái ghế 49, 68
người lạ vào nhà 00, 32, 76
bát đĩa 85, 87
đỉa cắn người 58
tình tứ nói chuyện 34
quả khế 07, 70
quả na 13, 14
mũi dao 36, 76
con rết 00, 08, 20
áo tây 00,04