Mơ thấy con trai đầu lòng, Chiêm bao thấy con trai đầu lòng đánh con gì

Mơ thấy con trai đầu lòng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con trai đầu lòng 79

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mầu trắng 01
mình chém người 56
trắng hồng 24, 84
chữ số 22, 82
ngồi gãi chấy 14, 15, 16
cá chuối 59
con trai cho vàng 43
cây không hoa 75, 85
tầu biển 11, 70, 90
cười với nam 09, 59