Mơ thấy con trai đầu lòng, Chiêm bao thấy con trai đầu lòng đánh con gì

Mơ thấy con trai đầu lòng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con trai đầu lòng 79

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chảy máy 09, 29, 49, 69
chơi xuân 13, 39, 79
làm tình 19, 69
sập nhà 30, 86
không mặc quần áo 18, 81, 48, 84
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45
đi xem bói 78
bắn cung tên 77, 72
bị đòi nợ 35, 53
chia ly 52, 57, 72