Mơ thấy con trai đầu lòng, Chiêm bao thấy con trai đầu lòng đánh con gì

Mơ thấy con trai đầu lòng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con trai đầu lòng 79

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ve gái 65, 63
Bọ cạp 39,20
dắt trâu 29
giáo viên 52, 57
con cá con 26, 24, 72
mình đá bóng 49, 62
khoai lang 51, 52, 95
dắt bò 02, 28
thầy bói 14, 49, 64
quạ chết 36, 80, 85