Mơ thấy con trai đầu lòng, Chiêm bao thấy con trai đầu lòng đánh con gì

Mơ thấy con trai đầu lòng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con trai đầu lòng 79

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
súng 61
buông chuối 70, 72
giò chả 22, 42
áo của chồng 07, 70
yêu 75, 70
xe cần cẩu 56, 65, 51
mẹ đỡ đầu 26, 76, 67
con trai cho vàng 43
mình khóc 85, 87
đàn ông 81, 11, 51