Mơ thấy con tin, Chiêm bao thấy con tin đánh con gì

Mơ thấy con tin

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con tin 85, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bố nuôi 60, 70
trèo cây ổi 49
đi thuyền 04, 14
bụi cây 56, 65
ma đuổi 33, 34, 35
động chạm của quý của đàn bà 65, 63
bãi cá 95, 83
cái mũ 28, 46, 68, 86
cái xích 79, 82
trời xanh 37, 77, 78