Mơ thấy con tin, Chiêm bao thấy con tin đánh con gì

Mơ thấy con tin

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con tin 85, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con trĩ 01, 30, 70, 75
tiền 62, 12, 67
mơ trẻ con chết 46
người dân tộc đánh nhau 83, 37
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
chung đề 26, 36, 76
bướm bướm 26, 62
thấy treo cổ nhiều người 86
đi thuyền 04, 14
đi ỉa đông người 08, 09