Mơ thấy con tin, Chiêm bao thấy con tin đánh con gì

Mơ thấy con tin

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con tin 85, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp gà 33, 45, 57
giò 78, 84, 89
Cá chết 73,46
ma hiện hình 02, 37
nhà hát 38, 83
quả bàng 31, 32
đi làm 01, 21, 26
ăn trộm 01,90
mất xe tìm thấy 28, 82, 92
gà chết 28, 36