Mơ thấy con tin, Chiêm bao thấy con tin đánh con gì

Mơ thấy con tin

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con tin 85, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lọc dầu 37, 57, 97
thấy người bị ám sát 22, 37
vạc 73
trèo cây ổi 49
lớp học đông người 81, 84
hai thằng ăn cắp 26, 62
bắt bớ 05, 19
đốt lò sưởi 03, 37, 87
bỏ thuốc lá 21, 12
nam đèo nữ 12, 25, 92