Mơ thấy con tin, Chiêm bao thấy con tin đánh con gì

Mơ thấy con tin

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con tin 85, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85
bà già trẻ em 14, 41
áo bay 40, 45
thấy người còn trẻ 64, 78
hà mã 56
con trai cho vàng 43
nhà bé nhỏ 52, 61
mất đồ 01, 03, 43
hồn người chết 04, 10, 80, 81
cầu vồng 04, 40, 45