Mơ thấy con tầu, Chiêm bao thấy con tầu đánh con gì

Mơ thấy con tầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con tầu 42, 82

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con quạ 25, 62, 65
người đã mất 45,11
mất của 35, 44, 66
bộ mặt đẹp 22, 98, 39
gặp gái 05, 25, 65
ăn chua 93, 39
cây to 33, 38, 61, 76
xóm cũ 64, 47
giò 78, 84, 89
nhiều người đòi nợ mình 56