Mơ thấy con tầu, Chiêm bao thấy con tầu đánh con gì

Mơ thấy con tầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con tầu 42, 82

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đôi dép 33, 81
thấy người to béo 25, 75, 74
lội bùn 56
được tiền 48, 68
rắn đuổi 69
chết đuối 07, 30, 84
phân chia 02, 05, 31, 42, 41
lái buôn 32
thấy người chết 26, 65
cắt tóc nữ 57, 85