Mơ thấy con ruồi, Chiêm bao thấy con ruồi đánh con gì

Mơ thấy con ruồi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con ruồi 78

Giải mã giấc mơ thấy con ruồi

- Chiêm bao thấy con ruồi là điềm phiền toái, người mình không ưa cứ cà rà quấy nhiễu mình.

- Thấy con ruồi bu vào thức ăn hay mâm cơm là có bịnh hoạn.

- Thấy con ruồi đáp vào chân là có cãi vả với người trong nhà.

- Thấy bị con ruồi cắn là bị trả thù.

- Thấy giết con ruồi là chấm dứt ưu phiền.

Mơ thấy con ruồi, bạn nên đánh đề con 78.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị rượt đuổi 38, 58
ngủ với gái 21, 61, 28, 75, 57
cổng chào 20, 40, 80
đánh chết người 45, 85
cái nhìn hẹp hòi 72, 27
con gián 01, 49
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
nhà bán hàng 24, 64, 78
biển 58
quả xoài 26, 60