Mơ thấy con đĩ, Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bán hàng 18, 28, 98
lội ao vớt bèo 08, 18
nhà mái bằng 46, 64
nước lụt 67, 68
hoa nở 79, 83
mất trộm ti vi 15, 78
đưa tang 72, 27
mất cắp 86, 84, 39
nhà bằng bạc 02
cây không hoa 75, 85