Mơ thấy con đĩ, Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quả bóng 11, 45, 72
thaất vọng 12, 71, 64
khỏa thân 18, 81, 84, 48
bù nhìn 27, 29
mũi dao 36, 76
bếp lò 43, 63, 83
con kiến 29
bàn thờ bị đổ 05, 55
rắn rết 00, 02, 28, 40, 82
bị trấn lột 84, 85