Mơ thấy con đĩ, Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn đất 38, 78
cái cầy 26, 75, 56
đá quý 46, 69
mang thai 53, 63, 42
nghi ngờ vàng giả 60
âm hộ 17, 71, 21
bụi cây 56, 65
bố mẹ 20, 21, 60
biển cạn 57, 58
chỗ kín đàn ông 01, 21