Mơ thấy con đĩ, Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con hổ 30 – 46
râu mọc dài 25, 57
thằng điên ngồi xe 31
mũ sắt 77, 72, 27
gặp phà 28, 52, 93
cái miếu 63, 68
con lươn 56, 98
Bẻ ngô 53, 35
đào giếng 65
thước kẻ 11, 05