Mơ thấy con đĩ, Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn cắn người 43, 73
bảo lãnh đỡ đầu 86
chim đậu 87
thi đỗ 06, 00, 62
xung phong 92, 94
bị ghép tội 46, 73, 21
sông 06, 01
quan tài 06, 56, 26
thấy người mua 68
ôm nhau 64, 85, 97