Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị con gái bắt nạt 65, 07
đòi nợ 53, 35
chảy máy 09, 29, 49, 69
cho xe 29, 79, 92
bông hoa 85, 65, 79, 61
đi ỉa 89, 98
viên đá nhỏ 00, 05, 38
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
nhiều hũ nước đái 96, 69
chuột đồng 15, 51