Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bông sen 24, 74
nước chảy 35, 45, 65
nước mắt 48, 51, 71
xem phim 14, 61, 90, 78
trăng 00
đào giếng 65
gặp ăn xin 24, 76, 86
trộm cắp 05, 45, 85
bài có tứ quý 63, 64
mang thai 53, 63, 42