Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
biển 58
xung phong 92, 94
người đẻ khó 91
đôi chim câu 02, 22
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
giữa 05
bao diêm 65
hôn người yêu 00, 84, 74, 48
cháy đống rơm 17, 71, 27, 72
trồng cây 84, 97