Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hôn nhau 00, 84, 74, 48
đi xe cúp 85, 57
lọc dầu 37, 57, 97
bơi lội 83, 38, 63, 28
quả quất 30, 70
sập nhà 30, 86
may quần áo mới 54
tiền giả 00, 86
nam đi xe máy 88, 38
cái kẹo 36, 02, 52