Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bắt bớ 05, 19
con mèo 18, 58, 89
lai gái 14, 41
mất cắp 86, 84, 39
tin mừng ở xa 12, 02
bị vây đuổi 38, 83
nhà trong rừng 02, 18, 51
gặp người thân 70, 75, 78
người già đến 56, 86
sư sãi 76, 46