Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tàn sát 05, 59
đứng trên mái nhà 64, 46
ngủ với người lạ 01, 10
ôm nhau 64, 85, 97
ông già cho quà 75
trèo cây ổi 49
heo rừng 78
bánh tẩm bột rán 53, 65
cái dấu 25, 75
xì hơi xe 42, 92