Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà hát 38, 83
ông tái 40, 45, 80, 85
yêu người quen 70, 75
cứu thương 05, 06, 56
ngoại tình 69, 34
hương cháy 07, 20, 70, 57
bị người thân từ bỏ 14, 74
xây bể nước 21, 26, 32
quạt trần 82
cá trắm 01, 41, 81, 43