Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phượng hoàng 13, 78, 98
phát minh 06, 17, 37, 97
ong vàng 16, 56, 96
cây sai quả 49, 73, 36
thoát trấn lột 00, 08
món tiền nhỏ 03, 07
bị tấn công 02, 05
đi tầu 39, 87, 78
ngủ 04, 54, 92
con dòi 57