Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
củ su hào 00, 01, 06
mất tiền 69, 74
Chồng chết 92,30
chó con 05, 75
tình tứ 64, 74, 84
mình chết 68, 78
tình bạn xung yếu 06, 62
nồi áp suất 84, 39
rắn đuổi 69
con trâu 03, 63, 86