Mơ thấy cò trắng, Chiêm bao thấy cò trắng đánh con gì

Mơ thấy cò trắng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cò trắng 84, 00

Giải mã giấc mơ thấy con cò trắng

 - Chiêm bao thấy cò trên cành là nguy hiểm sắp đến.

- Thấy cò mổ cá là có chuyện phải xa gia đình.

- Thấy cò lộn cổ xuống ao là giải quyết được một chuyện bực mình.

- Thấy cò đậu có đôi trên cành là điềm lợi ích đến vun vén thêm cho gia đình.

Mơ thấy cò trắng, bạn nên đánh con 84, 00

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Đi lạc đường 12, 34,98
trắng hồng 24, 84
bị mất xe 28, 82, 92, 67, 64
Đống lửa 08, 48
cháy đống rơm 17, 71, 27, 72
con tôm 71, 31
phật 57, 75,51,01
khâm phục 37, 73
ngủ với người khác phái 45, 54
giết người 47, 83