Mơ thấy chuột đồng, Chiêm bao thấy chuột đồng đánh con gì

Mơ thấy chuột đồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chuột đồng 15, 51

Giải mã giấc mơ thấy chuột đồng

- Mơ thấy chuột đồng, nếu chạy dưới nước là công việc làm ăn sắp gặp may.

- Nếu chuột chạy trên khô là còn ngưng trệ. Nếu chuột gặm lúa hay cỏ là sắp hao tài. 

Cặp số tương ứng với giấc mơ thấy chuột đồng: 15, 51

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48
đi lễ 12, 21
xe đạp 02, 18, 26
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45
chuột bạch 02, 20
hoa sen 45
gặp cây đa 09, 05, 12
lội bùn 56
két xăng 64, 74
mất đồ 01, 03, 43