Mơ thấy chữ số, Chiêm bao thấy chữ số đánh con gì

Mơ thấy chữ số

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chữ số 22, 82

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị vây đuổi 38, 83
con sóc 19, 29, 79
cây khế 07, 70
đàn bà chửa 10, 82
rồng bay 26, 62
cái nhẫn 81
đánh đĩ 57, 75
con chó 29, 59, 95
mẹ đỡ đầu 26, 76, 67
đỉa bám đầy người 28, 11