Mơ thấy chờ đợi, Chiêm bao thấy chờ đợi đánh con gì

Mơ thấy chờ đợi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chờ đợi 53, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trường học 09, 56, 69, 83
thỏi vàng 82, 37
quả chuối 34, 43
ông sư 16, 61, 36
ăn thịt mèo 19, 91
thỏ con 38, 78
can trăn trườn người 86, 87
đông 09
bao diêm 65
người 01