Mơ thấy chờ đợi, Chiêm bao thấy chờ đợi đánh con gì

Mơ thấy chờ đợi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chờ đợi 53, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trộm cắp 05, 45, 85
hầm tối tăm 87, 82, 72
xe cần cẩu 56, 65, 51
79
02
bị rượt đuổi 38, 58
sóng thần 85
được của 53, 78, 80
sụt lở 09, 13
quả trên cây 84, 48