Mơ thấy chờ đợi, Chiêm bao thấy chờ đợi đánh con gì

Mơ thấy chờ đợi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chờ đợi 53, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ếch 86
lá rụng 51, 59
kẻ chân châu 13, 31, 60
mình đánh người khác 07, 17, 27, 37, 67
người tàn tật 93, 91
yêu 75, 70
nhận được của bố thí 48
đi xa ngoại tình 23, 59
đánh đĩ 57, 75
bé trai 07