Mơ thấy chờ đợi, Chiêm bao thấy chờ đợi đánh con gì

Mơ thấy chờ đợi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chờ đợi 53, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mình bắn súng lục 61
gà thịt rồi 28, 36
hòm đạn 90, 95, 59
chó đuổi chạy xuống ao 68
của đàn bà 27, 28, 87
cái kẹo 36, 02, 52
đánh nhau có vũ khí 03, 75
thấy người chết 26, 65
mẹ con 63, 20
tiền hai nghìn 53, 96