Mơ thấy chờ đợi, Chiêm bao thấy chờ đợi đánh con gì

Mơ thấy chờ đợi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chờ đợi 53, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Rắn 56,76
con rệp 98
đánh nhau bằng kiếm 60, 61
cứu thương 05, 06, 56
đào giếng 65
rắn đuổi 69
đá lửa 06, 02, 52
đầu nhiều chấy 92, 95, 98
đánh cướp 08, 84
lai gái 14, 41