Mơ thấy chim yểng, Chiêm bao thấy chim yểng đánh con gì

Mơ thấy chim yểng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim yểng 27, 72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rùa 87,56
người chết 26,76,75
gặp đàn ông 26, 27
áo của chồng 07, 70
gà con 07, 08
mình bị bệnh 58, 80, 85
người bệnh 58, 85, 80
thấy người còn trẻ 64, 78
thìa 05, 38
trời sao lác đác 31, 49