Mơ thấy chim yểng, Chiêm bao thấy chim yểng đánh con gì

Mơ thấy chim yểng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim yểng 27, 72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn uống 83, 87
bàn thờ nghi ngút 89, 98
Cái nhà 01, 26, 73, 14
trông thấy hai đống cứt tròn 01, 02, 20
thuốc lá 08, 85
Xác chết nhiều 07, 38, 78
hà mã 56
người nù 62, 82, 68
Rắn 56,76
cái kính 85