Mơ thấy chim yểng, Chiêm bao thấy chim yểng đánh con gì

Mơ thấy chim yểng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim yểng 27, 72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn hai đầu 51, 15
Trứng 80,93
chó đen 94, 68
rắn cắn 14, 59, 95
tảng đá 20, 40, 60, 80
ngựa bay 77
con sò 90,52
làm cổng 56
quả quất 30, 70
đánh vợ 51, 52, 53