Mơ thấy chim yểng, Chiêm bao thấy chim yểng đánh con gì

Mơ thấy chim yểng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim yểng 27, 72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rổ trứng 70, 30
cái muôi 00, 75
hồn quý 75
sông ngòi 42
thằng ngốc 29, 90
đàn bà chửa 10, 82
đi tắm 39
chảy máy 09, 29, 49, 69
bị thủ tiêu 06, 14
đánh chết người 45, 85