Mơ thấy chim trời, Chiêm bao thấy chim trời đánh con gì

Mơ thấy chim trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim trời 87

Giải mã giấc mơ thấy chim trời

Giấc mơ về những chú chim là một giấc mơ may mắn, nhất là khi những con chim đó có màu sáng, đang hót hoặc đang bay.

 

Mơ thấy chim bay trên trời, điềm báo có tin vui của con cái.

Mơ thấy chim trời, bạn nên đánh con 87.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hồn quỷ 95, 48
nhổ tóc sâu 64, 46, 41
kiến lửa 29
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
con sâu 24, 80
cái chum 75, 35
chim bay 71, 72,67
đá lửa 06, 02, 52
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04
ngọc hoàng 05, 15, 17, 95