Mơ thấy chim sẻ đậu, Chiêm bao thấy chim sẻ đậu đánh con gì

Mơ thấy chim sẻ đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim sẻ đậu 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
buồng kín 41, 70, 72
than thở 90, 95
bắp cải 50, 52
Gián 49,01
bà già trẻ em 14, 41
sợ ma 75, 23, 96
rùa 87,56
hai bố con 32, 82, 98
máy khâu 87, 78
cối giã cua 92, 87