Mơ thấy chim sẻ đậu, Chiêm bao thấy chim sẻ đậu đánh con gì

Mơ thấy chim sẻ đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim sẻ đậu 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn rết 00, 02, 28, 40, 82
yêu người quen 70, 75
đi học 17
con rắn 32, 42, 72
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
con rết 00, 08, 20
lấy chồng 31, 62, 69
mất cắp 86, 84, 39
mưa nhỏ 68, 78
nước ngập trong nhà 67, 68