Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn cơm 74, 85
ông tái 40, 45, 80, 85
địa ngục 94, 95
chai lọ 34, 50
thẩm phán quan tòa 24, 89
quả khế 07, 70
chú tiểu 36, 76
đi thi 26, 78
bị cướp 84, 84
sổ rách bìa 45, 49