Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chim trời 87
phơi quần áo 06, 09
ong đuổi 16, 56, 96
con mình chết 35
tiền 62, 12, 67
con nhện 33, 73
ăn cơm 74, 85
kẻ cướp 03, 83
uống nước 21, 45, 62
cầy cấy 09, 89, 90