Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
vé thưởng 29, 86
hiện rõ hình 96, 46
Đi chùa 90,32
dây xích 41, 46, 61
dao 36, 76
tờ báo 49, 98
ăn tôm 83, 89
lá vàng 84, 48
bẹp lốp xe 58, 98
cái mai 19, 91, 87