Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đám tang 34, 35, 36
bóng đèn 73, 48
người khó đẻ 91
nước lũ lụt 67, 68
đàn kiến 29
người trèo bàn thờ 95, 59
mất trộm ti vi 15, 78
thằng điên ngồi xe 31
rắn 96,12,15
hùm beo 29, 40