Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cánh tay 85, 67
đàn bà 81, 11, 51
được bạc 82
nướng sắn 99, 94
cho con xe 69, 96, 64
thầy cúng 40, 45
thi thố 00, 62
bị tấn công 02, 05
xem phim 14, 61, 90, 78
thi đỗ 06, 00, 62