Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con trăn 03, 63
uống máu 19, 64, 69
bộ mặt đẹp 22, 98, 39
chức 01
tầu hỏa 74, 72
gà con 07, 08
thằng hề 03, 30
quả rụng 89, 39
cối giã giò 86, 48
ô tô kẹp chết người 07, 70