Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà sư 16, 61, 36
heo rừng 78
người tây 13, 43, 93, 98
cây nở hoa 43, 61, 16
chú tiểu 36, 76
minh 07
con hổ 17 - 71
thành lũy 40, 45, 54
khỉ 56
nghệ sỹ 10