Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xem đánh nhau 89
ong đuổi 16, 56, 96
ong đốt 16, 56, 96
áo tây 00,04
tắm chó 11, 61, 16
rắn đuổi 69
ngựa ăn 60,82
lá rụng 51, 59
Nhà mới 03,68
con ốc 16, 61