Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái nón 78
trời mưa 29, 92
đấu võ 38, 39, 84
con ở 25, 65, 71, 76
cây không hoa 75, 85
con cóc 04
sinh em bé 09, 63
lâu đài 82, 87
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
hoa nở 79, 83