Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị giật đồng hồ 06, 41
cái kẹo 36, 02, 52
thấy người cao lớn 31, 21
tử vi 78
đi ô tô 96
dây chuyền vàng 08, 80
cá trê 43
tiết canh lợn 83, 38
bị mất xe 28, 82, 92, 67, 64
gặp người thân 70, 75, 78