Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sổ rách bìa 45, 49
rắn đất 38, 78
chim bay vào nhà 56, 80
bật lửa 07, 70, 75
xe lửa 03, 09, 63
con gái mình chết 35
đống rơm 25, 65, 27
mèo đẻ 01, 23, 62
sửa lại hố xí 79, 70
mơ thấy bố chết nhưng bố chưa chết 87, 97, 67