Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chùa 05, 56, 26
bàn thờ 15, 43, 46, 95
con vẹn 61, 62
người yêu chết 45
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04
Ở tù 19,25
xây bể nước 21, 26, 32
khỉ 56
bắt được nhiều cá 23, 65, 08, 56
cái chum 75, 35