Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
về quê 57, 75
đi ỉa chảy 01, 06
con cóc 04
sao băng 33, 38
mũ cứng 56, 65
quét nhà 39, 43
dao 36, 76
ăn uống 83, 87
ngắm vuốt 17, 38, 81
chim ỉa vào người 27