Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nghe ô tô chạy 22, 77
mình đi ăn trộm 01, 90, 05, 45, 85
cột điện 11
mình bị bệnh 58, 80, 85
xe máy 42, 47, 72
Lửa 78,76
cưỡng ép 03, 38, 83
học trò 21, 37, 27, 60
ăn trộm xe máy 04
cắt tóc 82, 83, 85