Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nếm đồ ngọt 34, 39
cái màn 85, 97
cây nhiều lộc 04, 05
nước ngập trong nhà 67, 68
gặp ăn xin 24, 76, 86
bùa giải 16, 18, 78
bánh dày 85
hai bố con 32, 82, 98
quyển vở 18, 19
chèo nóc nhà 48, 98