Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người đội mũ 56, 89
hai chữ số 64, 47
vé thưởng 29, 86
cười với phụ nữ 07, 09
gà trống 55, 57
đàn bà chửa 10, 82
nhà xe 65, 66, 67
mèo trắng 23, 32
quan tài chôn rồi 01, 51
bàn thờ 15, 43, 46, 95