Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chim hòa bình 12, 56,32
thấy người chết 26, 65
đốt lò sưởi 03, 37, 87
79
lửa cháy 07, 67, 27
đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67
mơ thấy bà 42, 27, 51
cái mũ 28, 46, 68, 86
đi ỉa đông người 08, 09
đi tắm 39