Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngã 66, 61, 16
kẻ cướp 03, 83
áo tây 00,04
bình 07
mực đen 10, 90, 78
khoe 56, 59
ăn trộm cá 63, 73, 87
xem đá bóng 72, 96
thằng điên 79, 28, 78
con ruồi 78