Mơ thấy cha chết, Chiêm bao thấy cha chết đánh con gì

Mơ thấy cha chết

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cha chết 05,72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quả khế 07, 70
trộm cắp 05, 45, 85
Gián 49,01
cá chuối 59
đồi núi 68, 86, 81
mình bị bệnh 58, 80, 85
79
lớp học đông người 81, 84
nhà bé nhỏ 52, 61
sửa lại hố xí 79, 70