Mơ thấy cha chết, Chiêm bao thấy cha chết đánh con gì

Mơ thấy cha chết

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cha chết 05,72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con muỗi 46
mất tiền 69, 74
chém chuột 92
rắn bơi 21, 82
cây sai quả 49, 73, 36
bóng đèn 73, 48
sư sãi 76, 46
chim ỉa vào người 27
gieo trồng 57, 46
đi ỉa 89, 98