Mơ thấy cha chết, Chiêm bao thấy cha chết đánh con gì

Mơ thấy cha chết

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cha chết 05,72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà vệ sinh 34, 71
đàn bà chửa 10, 82
quả quất 30, 70
đi xa về 37, 57, 42
người lạ vào nhà 00, 32, 76
cái miệng 78
Ở tù 19,25
nhẫn ngọc 37, 73
cá chuồn 54, 48
chết đuối 07, 30, 84