Mơ thấy cha chết, Chiêm bao thấy cha chết đánh con gì

Mơ thấy cha chết

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cha chết 05,72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bố bế con trai 52, 57
bị bỏng vào đùi 17, 71
âm hộ 17, 71, 21
báo 26, 62
xung phong 92, 94
ông sãi bà sãi 16, 56, 36
ánh chớp 53
con heo rừng 78
02
ngủ với người khác phái 45, 54