Mơ thấy cây sai quả, Chiêm bao thấy cây sai quả đánh con gì

Mơ thấy cây sai quả

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cây sai quả 49, 73, 36

Giải mã giấc mơ thấy sai quả

Trong giấc mơ, bạn trèo lên cây hái trái là điềm lành. Nếu hái trái xanh, bạn sẽ gặp được người tài; hái trái chín, bạn được nhận nhiều may mắn.

Mơ thấy vườn nho sai quả, thường là điềm vận may đến.

Mơ thấy cây sai quả, bạn nên đánh con: 49, 73, 36

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lợn đen nhỏ 38
thấy người bé nhỏ 45, 61
người dập lửa 34, 47, 69
ngã 66, 61, 16
mơ mình bán hàng ăn 06, 07
con mình chết 35
tình tứ 64, 74, 84
buông chuối 70, 72
diều hâu 68, 67
hát văn 25, 50, 51