Mơ thấy cây sai quả, Chiêm bao thấy cây sai quả đánh con gì

Mơ thấy cây sai quả

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cây sai quả 49, 73, 36

Giải mã giấc mơ thấy sai quả

Trong giấc mơ, bạn trèo lên cây hái trái là điềm lành. Nếu hái trái xanh, bạn sẽ gặp được người tài; hái trái chín, bạn được nhận nhiều may mắn.

Mơ thấy vườn nho sai quả, thường là điềm vận may đến.

Mơ thấy cây sai quả, bạn nên đánh con: 49, 73, 36

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái miệng 78
ăn chay 86, 85
con vịt 49
giêt lợn 82, 32
Phân 23,95
cầu vồng 04, 40, 45
chó đẻ 09, 90, 91, 96, 16
vẽ tranh 04, 48, 85
đàn bà khỏa thân 02, 32
xe cấp cứu 05, 50