Mơ thấy cây sai quả, Chiêm bao thấy cây sai quả đánh con gì

Mơ thấy cây sai quả

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cây sai quả 49, 73, 36

Giải mã giấc mơ thấy sai quả

Trong giấc mơ, bạn trèo lên cây hái trái là điềm lành. Nếu hái trái xanh, bạn sẽ gặp được người tài; hái trái chín, bạn được nhận nhiều may mắn.

Mơ thấy vườn nho sai quả, thường là điềm vận may đến.

Mơ thấy cây sai quả, bạn nên đánh con: 49, 73, 36

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
yêu đương 24, 86, 87
gặp ô tô xe máy 73
mơ người dị dạng 75, 23, 96
tử hình sống lại 48, 51, 71
bàn thờ 15, 43, 46, 95
cào cào 53
xem phim 14, 61, 90, 78
quan tài chôn rồi 01, 51
nói tục 41, 91, 46
bị tai nạn 45,78