Mơ thấy cây sai quả, Chiêm bao thấy cây sai quả đánh con gì

Mơ thấy cây sai quả

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cây sai quả 49, 73, 36

Giải mã giấc mơ thấy sai quả

Trong giấc mơ, bạn trèo lên cây hái trái là điềm lành. Nếu hái trái xanh, bạn sẽ gặp được người tài; hái trái chín, bạn được nhận nhiều may mắn.

Mơ thấy vườn nho sai quả, thường là điềm vận may đến.

Mơ thấy cây sai quả, bạn nên đánh con: 49, 73, 36

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
làm tình 19, 69
biển cạn 57, 58
khách hàng 30, 89
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
phân chia 02, 05, 31, 42, 41
ăn chay 86, 85
giải thoát 84, 85
chó cắn chảy máu 98, 89
gặp bạn trai 04, 37, 38
cái cù 02, 32, 62