Mơ thấy cánh cửa mới đóng, Chiêm bao thấy cánh cửa mới đóng đánh con gì

Mơ thấy cánh cửa mới đóng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh nhau bằng kiếm 60, 61
tắm 39, 93, 83
xích lô 19, 18, 94
ngủ 04, 54, 92
chảy máy 09, 29, 49, 69
buồn vì chồng 01, 17
ăn cỗ 26, 62
đám cưới 62, 26, 02, 31
cá mây chiều 82, 28
xung phong 92, 94