Mơ thấy cánh cửa mới đóng, Chiêm bao thấy cánh cửa mới đóng đánh con gì

Mơ thấy cánh cửa mới đóng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chó đẻ 09, 90, 91, 96, 16
mặt nạ 30, 35, 32
thóc 34, 74
cá trê 43
áo của chồng 07, 70
báo 26, 62
giá treo cổ 84, 68
xe điện 01, 06, 16
bàn thờ nghi ngút 89, 98
ô tô kẹp chết người 07, 70