Mơ thấy cánh cửa mới đóng, Chiêm bao thấy cánh cửa mới đóng đánh con gì

Mơ thấy cánh cửa mới đóng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
vệ sĩ 10, 20, 80, 81
đàn ông 81, 11, 51
mũ phớt 01, 02
cưới chồng 78, 89
bắt được nhiều cá 23, 65, 08, 56
bị con gái bắt nạt 65, 07
chim sẻ đậu 76
mồ mả 36, 76
tù tội 92, 29
quả rụng 89, 39