Mơ thấy cánh cửa mới đóng, Chiêm bao thấy cánh cửa mới đóng đánh con gì

Mơ thấy cánh cửa mới đóng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
viên thuốc bổ máu 01
cái màn 85, 97
mèo nằm ngủ 00, 58
đi ỉa 89, 98
con cá con 26, 24, 72
con nhện 33, 73
mũ phớt 01, 02
ong vàng 16, 56, 96
giêt lợn 82, 32
cái thìa 54,63