Mơ thấy cánh chim, Chiêm bao thấy cánh chim đánh con gì

Mơ thấy cánh chim

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh chim 01, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
yêu người quen 70, 75
con cọp 78
Nhà mới 03,68
áo len 34, 84
cái mũ 28, 46, 68, 86
súng 61
cái kính 85
con rệp 98
người nhà đến 56, 86
cá mây chiều 82, 28