Mơ thấy cánh chim, Chiêm bao thấy cánh chim đánh con gì

Mơ thấy cánh chim

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh chim 01, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ thấy ai chết không rõ 38, 39
yêu người nổi tiếng 67
đỉa bám vào chân 29
đánh ghen 49, 87
tiền 62, 12, 67
bằng lòng đồng ý 52, 32
cha mẹ chết 83, 75, 62, 68, 80, 24, 26
lửa cháy 07, 67, 27
mình bị bắt 84
bà già trẻ em 14, 41