Mơ thấy cánh chim, Chiêm bao thấy cánh chim đánh con gì

Mơ thấy cánh chim

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh chim 01, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
giếng nước 29, 92
cờ bạc 28, 51, 01
con giun 11, 94
lái buôn 32
yêu người cùng giới 70, 75
cái xẻng 63, 64
ánh chớp 53
xếp quần áo 06, 09
cát 36, 63
đôi vẹt 83, 87