Mơ thấy cánh chim, Chiêm bao thấy cánh chim đánh con gì

Mơ thấy cánh chim

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh chim 01, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chơi cờ tướng 31, 13
đàn bà đẻ 34, 36, 46, 90
cảnh buồn 46
con kiến 29
hai bố con 32, 82, 98
cúng tổ tiên 40, 46
bàn ăn dọn sạch 42, 46
pháp sư 09, 29, 35, 96
khói đen 07, 27, 67
bông sen 24, 74