Mơ thấy cánh chim, Chiêm bao thấy cánh chim đánh con gì

Mơ thấy cánh chim

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh chim 01, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái tích 93
mèo con 02,50
rơi kính đeo 25, 26, 27
phụ lòng 18, 28, 78
tủ lệch 89, 85
con quạ 25, 62, 65
nhện 56
thua bạc 52
uống thuốc 01
yêu 75, 70