Mơ thấy cánh chim, Chiêm bao thấy cánh chim đánh con gì

Mơ thấy cánh chim

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh chim 01, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chó đuổi chạy xuống ao 68
giữa 05
xích lô 19, 18, 94
con ruồi 78
người cười 14, 21
bóng bàn 15, 95, 49
cho tiền người khác 63, 72
xích mích với bạn 06
bắn bị thương 48
đánh chết người 45, 85