Mơ thấy căn buồng bình thường, Chiêm bao thấy căn buồng bình thường đánh con gì

Mơ thấy căn buồng bình thường

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con ruồi 78
quả bàng 31, 32
người chết 26,76,75
ngủ với người khác phái 45, 54
cưỡng ép 03, 38, 83
nước chảy 35, 45, 65
cua bể 05, 46, 65
tầu biển 11, 70, 90
cái cầy 26, 75, 56
hầm tối tăm 87, 82, 72