Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con vẹn 61, 62
con rái cá 48, 79
tử hình sống lại 48, 51, 71
đi chơi xa 01, 21, 31
sụt lở 09, 13
lái xe 08, 63, 64
bông súng 24, 58
nhà đẹp 66, 16
cá chuồn 54, 48
âm hộ 17, 71, 21