Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cắt tóc 82, 83, 85
quả 26, 60
đi thuyền trên sông 23, 39, 59, 93
con hổ 17 - 71
ảnh bà cụ 54, 59
nhận được của bố thí 48
hà mã 56
làm cổng 56
tình báo 30
ôm nhau 64, 85, 97