Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
màu đỏ 26, 68, 82
ngủ 04, 54, 92
con hạc 17, 57
bị bỏng vào mông 16, 50, 15
câu được cá 83, 33
con ruồi 78
khách sạn 32, 47
xe đạp 02, 18, 26
đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67
gặp ô tô xe máy 73