Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cây có nhiều quả 36, 49, 73
cò trắng 84, 00
nghèo khổ 19, 14
sư tử 05, 45, 25
phụ lòng 18, 28, 78
rồng bay 26, 62
thịt heo 39, 04, 40
vẽ tranh 04, 48, 85
đàn trâu 31, 51
cá to nhỏ 09