Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hai quan tài 26, 16, 36
con dòi 57
nhiều ghế 44, 84
con bò 41, 91
mua vé số 08, 28
lợn trắng 74, 79
thấy người đội mũ 56, 89
leo núi 89, 98
thằng ngốc 29, 90
cuốc xẻng 65, 54