Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Thần chết 83, 93
trâu rừng 83, 63
tủ lạnh 24
anh em gặp nhau 01
tầu hỏa 74, 72
đánh nhau ném lựu đạn 67
cứt 31, 36, 63
cái dấu 25, 75
đe dọa 37, 73, 78
bắp ngô 85, 35, 53