Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
củ su hào 00, 01, 06
cái thuổng 94, 96
phụ lòng 18, 28, 78
biếu cụ 85, 58
mơ thấy bố chết nhưng bố chưa chết 87, 97, 67
cạo râu 83, 84
ngủ với người khác phái 45, 54
hồn quỷ 95, 48
con dệp 82, 85
mình chết 68, 78