Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cối giã giò 86, 48
mẹ con 63, 20
trèo mái nhà 59
tắm sông 76, 94
hồn người chết 04, 10, 80, 81
về quê 57, 75
công an giao thông CSGT CAGT 45,64
con gà 33, 45, 57
bát 31, 38
trời sao lác đác 31, 49