Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quan tài chưa chôn 04
máu kinh nguyệt 16, 69, 64
con rồng 10, 50, 90
đi xích lô 92
tờ báo 49, 98
thấy người bị ám sát 22, 37
dây xích 41, 46, 61
trèo cây ổi 49
trời mưa 29, 92
nhà trong rừng 02, 18, 51