Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sang nhà láng giềng 42, 43, 64
bao diêm 65
tắm sông 76, 94
trộm cắp 05, 45, 85
nhà hát 38, 83
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
hương cháy 07, 20, 70, 57
mình khóc 85, 87
cái thuổng 94, 96
vào vườn 09, 90