Mơ thấy cái thìa, Chiêm bao thấy cái thìa đánh con gì

Mơ thấy cái thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái thìa 54,63

Giải mã giấc mơ thấy cái thìa

- Chiêm bao thấy cái thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Bạn nên đánh cặp số: 54,63, nếu bạn mơ thấy cái thìa

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ông già 36, 76, 56
tử hình sống lại 48, 51, 71
con tầu 42, 82
gặp ô tô xe máy 73
khó đẻ 91, 96, 19
đôi chim câu 02, 22
bụi cây 56, 65
giải thoát 84, 85
được vàng 10, 04, 15, 75
quan tài chưa chôn 04