Mơ thấy cái thìa, Chiêm bao thấy cái thìa đánh con gì

Mơ thấy cái thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái thìa 54,63

Giải mã giấc mơ thấy cái thìa

- Chiêm bao thấy cái thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Bạn nên đánh cặp số: 54,63, nếu bạn mơ thấy cái thìa

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị mẹ chửi rủa 83, 97
phụ nữ đẹp 38, 83
rồng bay 26, 62
cắt tóc 82, 83, 85
đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67
mình thoát chết 86, 87
ông già cho quà 75
được tiền 48, 68
bà chửa 09, 29, 39
yêu người cùng giới 70, 75