Mơ thấy cái cuốc, Chiêm bao thấy cái cuốc đánh con gì

Mơ thấy cái cuốc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái cuốc 68, 69

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh vợ 51, 52, 53
đồi núi 68, 86, 81
con nai 34, 48
kẻ thù 61, 62
chấy đầy đầu 57, 59
thi đỗ 06, 00, 62
rắn đuổi 69
bếp lửa 20, 25, 54
cổng trào 40, 80, 20
súng 61