Mơ thấy cái cân, Chiêm bao thấy cái cân đánh con gì

Mơ thấy cái cân

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái cân 89, 86

Giải mã giấc mơ thấy cái cân

- Chiêm bao thấy cái cân là điềm báo bị mang tiếng.

- Thấy đang cân món hàng là sẽ bị người vu khống oan.

- Thấy mình đứng lên cân bàn là sắp bị kiện tụng.

- Thấy mình đập cân vào người khác là sắp thua kiện.

- Thấy bị người ta đập cân vào mình là sắp thắng kiện.

Bạn nên đánh con 89, 86, nếu bạn mơ thấy cái cân.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trời mưa 29, 92
xa nhà 44, 65, 85
quyển vở 18, 19
mơ người dị dạng 75, 23, 96
xe cần cẩu 56, 65, 51
phật 57, 75,51,01
hai quan tài 26, 16, 36
mũ sắt 77, 72, 27
nước chảy 35, 45, 65
gặp đàn ông 26, 27