Mơ thấy cái bình, Chiêm bao thấy cái bình đánh con gì

Mơ thấy cái bình

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85

Giải mã giấc mơ thấy cái bình

- Mơ thấy cái bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy cái bình, bạn nên đánh con 85!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hoàng tử 83, 38
người bệnh 58, 85, 80
trâu rừng 83, 63
bắp cải 50, 52
ngọc hoàng 05, 15, 17, 95
nói tục 41, 91, 46
nhiều người 46, 87
trèo tường 56
ăn thịt người 83, 85
người tây 13, 43, 93, 98