Mơ thấy cái bình, Chiêm bao thấy cái bình đánh con gì

Mơ thấy cái bình

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85

Giải mã giấc mơ thấy cái bình

- Mơ thấy cái bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy cái bình, bạn nên đánh con 85!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quan tài mở nắp 31, 36
quả quất 30, 70
phật 57, 75,51,01
áo thể thao 43
vay mượn 06, 86
cái cầy 26, 75, 56
trẻ con cãi nhau 89, 98
cháy mô tơ 77, 79
nhìn thấy máu người chảy 09, 54
mỏ vàng dưới sông 88, 89