Mơ thấy cái bình, Chiêm bao thấy cái bình đánh con gì

Mơ thấy cái bình

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85

Giải mã giấc mơ thấy cái bình

- Mơ thấy cái bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy cái bình, bạn nên đánh con 85!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
khai thác vàng 12, 21, 01, 10
đi mua giầy 56, 06
tin xấu đột ngột 01, 13
cánh tay lông lá 42
con cọp 78
mèo nhà 81, 18
Hoa 79, 83
nhà vệ snh 34, 71
đôi bít tất 96, 39, 89
thuốc lá giả 92, 29