Mơ thấy cái bình, Chiêm bao thấy cái bình đánh con gì

Mơ thấy cái bình

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85

Giải mã giấc mơ thấy cái bình

- Mơ thấy cái bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy cái bình, bạn nên đánh con 85!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quả rụng 89, 39
người ăn bánh mì 69
đi xa ngoại tình 23, 59
ngã 66, 61, 16
ăn tôm 83, 89
nước ngập trong nhà 67, 68
ăn mày 01
xe bò ba gác 07, 87
lò sưởi tắt 42, 47
vàng mã 66, 86