Mơ thấy cái bình, Chiêm bao thấy cái bình đánh con gì

Mơ thấy cái bình

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85

Giải mã giấc mơ thấy cái bình

- Mơ thấy cái bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy cái bình, bạn nên đánh con 85!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn màu đen 32, 72
ánh chớp 53
mắt 62, 82, 11, 21, 91, 51
sinh đẻ 27, 56
nước mắt 48, 51, 71
đình chùa 01, 40, 80
rơi kính đeo 25, 26, 27
xóm cũ 64, 47
56
lấy đàn bà điên 83