Mơ thấy buộc mắc dây, Chiêm bao thấy buộc mắc dây đánh con gì

Mơ thấy buộc mắc dây

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
buộc mắc dây 41, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con kiến 29
ném 05, 65, 85
rắn cắn gót chân 57
khoe 56, 59
thấy người bị treo cổ 95, 97
lội ruộng 09, 90, 99
bàn thờ nghi ngút 89, 98
bơi lội 83, 38, 63, 28
bếp củi cháy to 96, 21
mắc điện trên cột 07, 70