Mơ thấy bố nuôi, Chiêm bao thấy bố nuôi đánh con gì

Mơ thấy bố nuôi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bố nuôi 60, 70

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhiều người đòi nợ mình 56
Hoa 79, 83
than thở 90, 95
rắn quấn người 49, 97
nhận được của bố thí 48
nghe ô tô chạy 22, 77
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
áo bay 40, 45
cha mẹ chết 83, 75, 62, 68, 80, 24, 26
được thưởng 82, 62