Mơ thấy bộ mặt buồn, Chiêm bao thấy bộ mặt buồn đánh con gì

Mơ thấy bộ mặt buồn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bộ mặt buồn 51, 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đe dọa 37, 73, 78
rắn đất 38, 78
phu hồ 03, 08, 83
chim bồ câu 67, 77
bướm 23
người đòi nợ 92, 12
đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67
của đàn bà 27, 28, 87
quan tài có xác chết 74, 21
sang nhà láng giềng 42, 43, 64