Mơ thấy bó mặc, Chiêm bao thấy bó mặc đánh con gì

Mơ thấy bó mặc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bó mặc 01, 10, 11, 16

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
vây hãm 03, 04
nam đi xe máy 88, 38
con vẹn 61, 62
chuyển nhà 14, 16
chết đuối 07, 30, 84
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
con tôm 71, 31
bằng lòng đồng ý 52, 32
bị giật đồng hồ 06, 41
con trâu 03, 63, 86