Mơ thấy bố bế con trai, Chiêm bao thấy bố bế con trai đánh con gì

Mơ thấy bố bế con trai

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bố bế con trai 52, 57

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hồn người chết 04, 10, 80, 81
mắc điện trên cột 07, 70
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
gặp người nhà 70, 75, 78
ngủ với gái 21, 61, 28, 75, 57
Gián 49,01
giò chả 22, 42
ăn khoai 75, 85, 58
sao trên trời 33, 38
xây dựng bàn thờ 27, 72