Mơ thấy bình, Chiêm bao thấy bình đánh con gì

Mơ thấy bình

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bình 07

Giải mã giấc mơ thấy bình

- Mơ thấy bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy bình, bạn nên đánh con 07!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mầu xanh 09, 90, 95, 45
cái xẻng 63, 64
cánh tay lông lá 42
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
đánh chết người 45, 85
máu 98,99,19
phéc mơ tuya 99
cá nướng 48, 68
biển 58
chó đến nhà 93, 98