Mơ thấy bình, Chiêm bao thấy bình đánh con gì

Mơ thấy bình

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bình 07

Giải mã giấc mơ thấy bình

- Mơ thấy bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy bình, bạn nên đánh con 07!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đỉa cắn người 58
trèo tường 56
trâu rừng 83, 63
con ngỗng 08, 83
mũ sắt 77, 72, 27
cái miệng 78
màu đỏ 26, 68, 82
pháp sư 09, 29, 35, 96
cháy đồ điện 77, 78, 79
về quê 57, 75