Mơ thấy bị vây đuổi, Chiêm bao thấy bị vây đuổi đánh con gì

Mơ thấy bị vây đuổi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị vây đuổi 38, 83

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cháy đống rơm 17, 71, 27, 72
cô tiên 17, 35, 19, 91
mất cắp 86, 84, 39
ngồi gãi chấy 14, 15, 16
tàu thủy cháy 83, 38
cổng trào 40, 80, 20
rụng răng 03, 85
của đàn bà 27, 28, 87
đàn trâu 31, 51
thấy người đốt làng 16, 21, 28