Mơ thấy bị vây đuổi, Chiêm bao thấy bị vây đuổi đánh con gì

Mơ thấy bị vây đuổi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị vây đuổi 38, 83

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bụi cây 56, 65
miệng 18, 81, 85
nhà bé nhỏ 52, 61
người xa về 45, 57, 32
cây cảnh trong nhà 06
Răng 56,32
mơ trẻ con chết 46
cái dấu 25, 75
vây hãm 03, 04
khăn mặt 20, 25, 52