Mơ thấy bị phạt, Chiêm bao thấy bị phạt đánh con gì

Mơ thấy bị phạt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị phạt 51, 56

Giải mã giấc mơ thấy bị phạt

- Mơ thấy bị phạt vạ là có tài nhỏ.

- Thấy bị người trên trước phạt là được thăng thưởng.

- Thấy thần thánh quở phạt là sắp hao tài vì chuyện nhỏ nhặt.

Mơ thấy bị phạt, bạn nên đánh đề con 51, 56!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà mái bằng 46, 64
áo vét 95, 54, 59
thaất vọng 12, 71, 64
tờ giấy 89, 39
con hổ 17 - 71
bát nhang 02, 52, 24
ăn khoai 75, 85, 58
rắn hai đầu 51, 15
lá thư 75, 76, 83
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18