Mơ thấy bị phạt, Chiêm bao thấy bị phạt đánh con gì

Mơ thấy bị phạt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị phạt 51, 56

Giải mã giấc mơ thấy bị phạt

- Mơ thấy bị phạt vạ là có tài nhỏ.

- Thấy bị người trên trước phạt là được thăng thưởng.

- Thấy thần thánh quở phạt là sắp hao tài vì chuyện nhỏ nhặt.

Mơ thấy bị phạt, bạn nên đánh đề con 51, 56!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14
đi xem bói 78
cái mai 19, 91, 87
yêu đương 24, 86, 87
đỉa cắn 58
bị ghép tội 46, 73, 21
tàu thủy cháy 83, 38
nhà đẹp 66, 16
ăn trộm xe máy 04
trèo thang 79, 84, 02