Mơ thấy bị phạt, Chiêm bao thấy bị phạt đánh con gì

Mơ thấy bị phạt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị phạt 51, 56

Giải mã giấc mơ thấy bị phạt

- Mơ thấy bị phạt vạ là có tài nhỏ.

- Thấy bị người trên trước phạt là được thăng thưởng.

- Thấy thần thánh quở phạt là sắp hao tài vì chuyện nhỏ nhặt.

Mơ thấy bị phạt, bạn nên đánh đề con 51, 56!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
kẻ chân châu 13, 31, 60
bát ngọc 30, 70
ăn chuối 34, 64
mèo đen 81, 85, 98
đái dầm 20, 60, 70
con công 12 - 21
nhà bé nhỏ 52, 61
ánh chớp 53
bộ quần áo vá 06, 90
rùa 27, 67