Mơ thấy bị phạt, Chiêm bao thấy bị phạt đánh con gì

Mơ thấy bị phạt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị phạt 51, 56

Giải mã giấc mơ thấy bị phạt

- Mơ thấy bị phạt vạ là có tài nhỏ.

- Thấy bị người trên trước phạt là được thăng thưởng.

- Thấy thần thánh quở phạt là sắp hao tài vì chuyện nhỏ nhặt.

Mơ thấy bị phạt, bạn nên đánh đề con 51, 56!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
bù nhìn 27, 29
đèn ông sao 44, 55
cái tích 93
tòa án 72, 98, 47
chuột bạch 02, 20
quả chuối 34, 43
xếp quần áo 06, 09
bà chửa 09, 29, 39
nghe ô tô chạy 22, 77