Mơ thấy bị kẻ thù dọa, Chiêm bao thấy bị kẻ thù dọa đánh con gì

Mơ thấy bị kẻ thù dọa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị kẻ thù dọa 39, 72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quả dừa 09, 50, 70
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
Người thân chết 84,48
đàn bà đẻ 34, 36, 46, 90
chém nhau 17, 37, 77
bắt cá ở suối 45, 54
trèo tường 56
cò xanh 02, 73
chơi cờ tướng 31, 13
thằng hề 03, 30