Mơ thấy bị giật dây truyền, Chiêm bao thấy bị giật dây truyền đánh con gì

Mơ thấy bị giật dây truyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị giật dây truyền 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa chảy 01, 06
hà mã 56
mũ cứng 56, 65
sư tử 05, 45, 25
đi ô tô 96
con nít 09, 67
biển 58
hầm tối tăm 87, 82, 72
đánh chết rắn 25
con ếch con 28, 43