Mơ thấy bị con gái bắt nạt, Chiêm bao thấy bị con gái bắt nạt đánh con gì

Mơ thấy bị con gái bắt nạt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị con gái bắt nạt 65, 07

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con cua 67, 89
giấy tờ ướt 26, 66
người trèo cây ngã 33
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
uống thuốc 01
cá trắng 05 - 50
giá treo cổ 84, 68
đầu nhiều chấy 92, 95, 98
đánh nhau, đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67