Mơ thấy bị bỏng vào tay, Chiêm bao thấy bị bỏng vào tay đánh con gì

Mơ thấy bị bỏng vào tay

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị bỏng vào tay 17, 21

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh nhau có vũ khí 03, 75
thuốc lá 08, 85
vẽ tranh 04, 48, 85
tảng đá 20, 40, 60, 80
thanh kiếm 96
bị đấm 58
gặp gà 33, 45, 57
đi học 17
lấy đàn bà điên 83
con dệp 82, 85