Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngủ 04, 54, 92
uống rượu 35, 45, 90
phải lội xuống ao 7
con cá con 26, 24, 72
thầy bói 14, 49, 64
cái cầy 26, 75, 56
mỏ vàng dưới sông 88, 89
sấm sét 94, 95, 54
con chim 56, 80
khai thác vàng 12, 21, 01, 10