Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái kẹo 36, 02, 52
phéc mơ tuya 99
đấu võ 38, 39, 84
trẻ con cãi nhau 89, 98
phơi quần áo 06, 09
thiên tài 49, 79, 29
mặc nhiều quần áo 79
ngựa 01, 62
khoai lang 51, 52, 95
biển cạn 57, 58