Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mẹ bế con trai 20, 60, 21
xem đám ma 25, 52
mua quạt điện 35
làm cổng 56
cái tát 06
bị con gái bắt nạt 65, 07
con ngỗng 08, 83
em bé 09, 67
nhà nghỉ mát 32
cái miếu 63, 68