Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái miệng 78
ăn hàng 03,04, 52, 19
người tàn tật 93, 91
đống rơm 25, 65, 27
kiến đen 29
chấy rận 78
con nai 34, 48
bắn cung tên 77, 72
gặp tiền 01, 76, 16
Ở tù 19,25