Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngủ với người khác phái 45, 54
sổ rách bìa 45, 49
khách sạn 32, 47
thấy người đi dạo 32, 89
máy khâu 87, 78
cái chậu 94, 32
cái mũ 28, 46, 68, 86
cháy đồ điện 77, 78, 79
ăn cỗ 26, 62
Gián 49,01