Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bộ mặt buồn 51, 56
ăn no quá 95, 79
nghe ô tô chạy 22, 77
trồng cây 84, 97
đám tang 34, 35, 36
Ma 22,36
thiên đường 37, 77, 78
có người thích mình 46, 47, 87
bù nhìn 27, 29
cái ghế 49, 68