Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái ghế 49, 68
Hoa 79, 83
quả mít 33, 67
bát ngọc 30, 70
cổng chào 20, 40, 80
được bạc 82
cháy đồ điện 77, 78, 79
cái xích 79, 82
vẽ tranh 04, 48, 85
hỏng bàn đạp xe 70, 07