Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nghĩa địa 12, 72, 92
tòa án 72, 98, 47
thóc 34, 74
con ngỗng 08, 83
nghi ngờ vàng giả 60
nhà trọ 92. 19
trẻ con cãi nhau 89, 98
lợn trắng 74, 79
thấy người to béo 25, 75, 74
biếu cụ 85, 58