Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
râu mọc dài 25, 57
ong đốt 16, 56, 96
rắn xanh lục 64,27,75
mẹ bế con trai 20, 60, 21
lợn trắng 74, 79
con dế 33, 45, 99
khai thác vàng 12, 21, 01, 10
công an 14, 34, 54
bếp củi cháy to 96, 21
vào vườn 09, 90