Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lòng 09
cái kim 84, 34
câu được cá 83, 33
cò xanh 02, 73
của đàn bà 27, 28, 87
cho con xe 69, 96, 64
gặp người nhà 70, 75, 78
Vàng 66, 86
thi đỗ 06, 00, 62
mất dép 33, 81