Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lội ruộng 09, 90, 99
xóm cũ 64, 47
áo tây 00,04
ăn uống 83, 87
vượng 04
tin mừng ở xa 12, 02
mẹ bế con gái 64, 14
dông bão 08
mèo đen 81, 85, 98
bị bỏng vào tay 17, 21