Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
về quê 57, 75
chết đuối 07, 30, 84
sông nước 42
chăn gối 46, 47, 70
đua xích lô 26, 36
con tôm 71, 31
Thần chết 83, 93
hồn người chết 04, 10, 80, 81
56
đào móng nhà 74, 47