Mơ thấy bát nhang, Chiêm bao thấy bát nhang đánh con gì

Mơ thấy bát nhang

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bát nhang 02, 52, 24

Giải mã giấc mơ thấy bát nhang

Chiêm bao thấy hương trầm tỏa khói là điềm lành: Tài lộc của bạn ngày càng dồi dào. Tuy nhiên, nếu mơ thấy có ai đó đốt hương thì bạn nên cẩn thận bởi có người đang lợi dụng bạn.

Nếu mơ thấy bát nhang, bạn nên đánh bộ số tương ứng02, 52, 24

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đoàn người diễu hành 76
thỏi vàng 82, 37
quần áo vá nhiều 01, 11
bóng đèn 73, 48
Bọ cạp 39,20
ăn chuối 34, 64
kiến đen 29
mất cắp 86, 84, 39
xem đám ma 25, 52
ăn dưa hấu 68, 84