Mơ thấy bất lực, Chiêm bao thấy bất lực đánh con gì

Mơ thấy bất lực

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bất lực 26, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hoa đào 51, 54
chó 11, 61, 16 30
nhện trăng xa 63
Sâu 24,80
xây dựng bàn thờ 27, 72
quả na 13, 14
vua quan 03, 43, 93
đôi dép 33, 81
gà con 07, 08
chết đuối 07, 30, 84