Mơ thấy bất lực, Chiêm bao thấy bất lực đánh con gì

Mơ thấy bất lực

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bất lực 26, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mầu trắng 01
sửa lại hố xí 79, 70
rắn đuổi 69
chuồng xí 39, 67
non 08
Bọ cạp 39,20
nhận được của bố thí 48
bát nhang 02, 52, 24
ngọc 54, 45, 15
y tá 21, 87