Mơ thấy bất lực, Chiêm bao thấy bất lực đánh con gì

Mơ thấy bất lực

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bất lực 26, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hãm hại 84
Lửa 78,76
người đã mất 45,11
xây nhà 14, 16
bàn ăn dọn sạch 42, 46
xe đu 31, 63, 68
đàn kiến 29
con hổ 30 – 46
hai bàn thờ 46, 96, 91
cá thường 56