Mơ thấy bất lực, Chiêm bao thấy bất lực đánh con gì

Mơ thấy bất lực

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bất lực 26, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người bị treo cổ 95, 97
thầy cúng 40, 45
thu 08
thấy tiền 02, 52, 82
mẹ con 63, 20
khỏa thân 18, 81, 84, 48
rắn rết 00, 02, 28, 40, 82
dao xây 16, 61
Số đề 39,41
lai gái 14, 41