Mơ thấy bảo vật, Chiêm bao thấy bảo vật đánh con gì

Mơ thấy bảo vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86

Giải mã giấc mơ thấy bảo vật

- Mơ thấy đập phá bảo vật là có người mời đi du lịch,hoặc được xuất ngoại.

- Chiêm bao thấy lượm được bảo vật là điềm bị phỉ báng.

Bạn nên đánh bộ số sau : 06, 31, 13, 60, 48, 86, nếu mơ thấy bảo vật!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cắt tóc nữ 57, 85
uống bia 08, 16
thằng ngốc 29, 90
chim 02,22,32
Sâu 24,80
bóng bàn 15, 95, 49
bếp lò 43, 63, 83
dây chuyền vàng 08, 80
con trâu 03, 63, 86
xe cần cẩu 56, 65, 51