Mơ thấy bảo vật, Chiêm bao thấy bảo vật đánh con gì

Mơ thấy bảo vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86

Giải mã giấc mơ thấy bảo vật

- Mơ thấy đập phá bảo vật là có người mời đi du lịch,hoặc được xuất ngoại.

- Chiêm bao thấy lượm được bảo vật là điềm bị phỉ báng.

Bạn nên đánh bộ số sau : 06, 31, 13, 60, 48, 86, nếu mơ thấy bảo vật!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18
bàn cờ 14, 54, 74, 94
nhà máy 48, 68, 28
giang 06
mình đánh người khác 07, 17, 27, 37, 67
mèo nằm ngủ 00, 58
con vẹn 61, 62
nói tục 41, 91, 46
ngắm vuốt 17, 38, 81
ong đuổi 16, 56, 96