Mơ thấy bảo vật, Chiêm bao thấy bảo vật đánh con gì

Mơ thấy bảo vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86

Giải mã giấc mơ thấy bảo vật

- Mơ thấy đập phá bảo vật là có người mời đi du lịch,hoặc được xuất ngoại.

- Chiêm bao thấy lượm được bảo vật là điềm bị phỉ báng.

Bạn nên đánh bộ số sau : 06, 31, 13, 60, 48, 86, nếu mơ thấy bảo vật!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chim khách 60, 10
chùa 05, 56, 26
rơm rạ 36, 78
bù nhìn 27, 29
con ốc nhồi 67
đua xích lô 26, 36
Xác chết nhiều 07, 38, 78
cái xẻng 63, 64
cái thuổng 94, 96
cái nhìn hẹp hòi 72, 27