Mơ thấy bảo vật, Chiêm bao thấy bảo vật đánh con gì

Mơ thấy bảo vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86

Giải mã giấc mơ thấy bảo vật

- Mơ thấy đập phá bảo vật là có người mời đi du lịch,hoặc được xuất ngoại.

- Chiêm bao thấy lượm được bảo vật là điềm bị phỉ báng.

Bạn nên đánh bộ số sau : 06, 31, 13, 60, 48, 86, nếu mơ thấy bảo vật!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chim yểng 27, 72
chim trời 87
kẻ chân châu 13, 31, 60
ăn hàng 03,04, 52, 19
ăn trộm 01,90
thấy tiền 02, 52, 82
cá to nhỏ 09
con ếch con 28, 43
con cọp 78
bị vây đuổi 38, 83