Mơ thấy bảo vật, Chiêm bao thấy bảo vật đánh con gì

Mơ thấy bảo vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86

Giải mã giấc mơ thấy bảo vật

- Mơ thấy đập phá bảo vật là có người mời đi du lịch,hoặc được xuất ngoại.

- Chiêm bao thấy lượm được bảo vật là điềm bị phỉ báng.

Bạn nên đánh bộ số sau : 06, 31, 13, 60, 48, 86, nếu mơ thấy bảo vật!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hùm beo 29, 40
ăn cỗ 26, 62
áo con phụ nữ 00, 02
thấy người chết 26, 65
ăn no quá 95, 79
cá chuối 59
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
cây có nhiều quả 36, 49, 73
thấy tiền 02, 52, 82
đôi chim bồ câu 02, 22