Mơ thấy bảo vật, Chiêm bao thấy bảo vật đánh con gì

Mơ thấy bảo vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86

Giải mã giấc mơ thấy bảo vật

- Mơ thấy đập phá bảo vật là có người mời đi du lịch,hoặc được xuất ngoại.

- Chiêm bao thấy lượm được bảo vật là điềm bị phỉ báng.

Bạn nên đánh bộ số sau : 06, 31, 13, 60, 48, 86, nếu mơ thấy bảo vật!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ve sầu 30, 80
cãi nhau với người yêu 36, 37, 68
con ó 76
thỏi vàng 82, 37
heo đẻ 38, 49
bùa giải 16, 18, 78
cái chổi 85, 93
bát 31, 38
thấy người đốt làng 16, 21, 28
mầu vàng 10