Mơ thấy bánh dày, Chiêm bao thấy bánh dày đánh con gì

Mơ thấy bánh dày

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bánh dày 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thầy cúng 40, 45
thấy treo cổ nhiều người 86
hai quan tài 26, 16, 36
mình bắn súng lục 61
ăn trưa 01,02,92
tờ báo 49, 98
lợn trắng 74, 79
khỉ 56
mầu trắng 01
con ó 76